Mobiele app laten ontwikkelen?

Wonen in de wijk van morgen

Vrijdag 28 november 2014 verwelkomde Bouwgroep Dijkstra Draisma ruim 200 relaties in Dokkum. Woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders bezochten de inspirerende omgeving rondom de eigen Houtkonstruktiehal. Sprekers met oog voor de toekomst, boeiende workshops en innovatieve producten waren belangrijke onderdelen van het seminar. Over hoe ‘zorg’ en ‘leefbaarheid’ in iedere wijk en ieder dorp uitstekend kunnen renderen. Klaar voor de nieuwe werkelijkheid. Een transitie van aannemer naar aanbieder.

Wonen in de wijk van morgen

Bewoners willen meebeslissen over wooncomfort. Levensloopbestendige woningen met lage onderhouds- en energiekosten. Hoe verleng je de levensduur van woningen in combinatie met het verlagen van de energierekening? Op een toekomstbestendige, milieuvriendelijke en betaalbare manier? Er wordt een stijging verwacht van 60% van het aantal ouderen met functioneringsproblemen. En het aantal bedden in verpleeghuizen krimpt vors. Hoe zorgen we dat we langer thuis kunnen blijven wonen? Met alleen ‘stenen stapelen’ verkopen of verhuren we niks meer. We hebben ook oog voor de omgeving, de leefbaarheid.

Vergrijzing, verduurzaming, renovatie, beperkte nieuwbouw en een veranderende klant. Bouwgroep Dijkstra Draisma hoopt met dit seminar relaties te hebben geïnspireerd. Biense Dijkstra, algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma: “De grootste verandering en kracht is het gedachtengoed van onze mensen binnen de organisatie. Transformeren van aannemer naar aanbieder betekent anders denken, een open en transparante werkwijze en bovenal de samenwerking met de gebruiker en de eigenaar aan willen gaan”.

Verleng de levensduur van een woning

Onderdeel van dit concept is een iPad app waarmee bewoners in staat worden gesteld om de eigen woning “virtueel” te transformeren naar een woning met een beter wooncomfort, lagere energielasten en prachtig vernieuwde gevels. Foto’s van de eigen woning kunnen maar hartelust worden aangepast waardoor de woning direct te bekijken is met de nieuwe gevels en de gebruikte materialen. Op deze manier worden bewoners actief betrokken in het proces en kan direct worden bekeken wat het resultaat is! Op deze manier wordt de levensduur van een woning op een prettige en comfortabele manier verlengd!

De iPad app wordt gevoed vanuit een online beheeromgeving. Op deze manier kan ieder gewenste buurt, woonblok en woningtypes zelfstandig ingevoerd en beheerd worden. Bewoners kunnen uitgenodigd worden via de app om mee te beslissen over hun eigen toekomst qua wonen!

Wonen in de Wijk van Morgen heet nu DD Wonen. Onder deze nieuwe naam biedt Bouwgroep Dijkstra Draisma woonoplossingen aan in het kader van nieuwbouw, renovatie, leefbaarheid en zorg. Meer informatie: ddwonen.nl