Mobiele app laten ontwikkelen?

VIA Innovatieproject Freed BV en Futso BV

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

In het kader van dit project hebben Freed BV & Futso BV gewerkt aan de ontwikkeling van een app welke trainingsintensiteit van voetballers kan meten. Het idee betreft een app die gevoed wordt door data welke door een (gps-)tracking device/activity tracker tijdens trainingen/wedstrijden wordt gegenereerd. Met behulp van algoritmes worden deze data omgezet naar informatie/waarden welke de vergelijking van de eigen trainingsintensiteit met die van andere voetballers mogelijk maakt en de eigen vorderingen van de gebruiker bijhoudt. Ook moeten – in het geval een tracking device niet beschikbaar is – (in beperkte mate) handmatig gegevens kunnen worden ingevoerd. 

In de ideale situatie beschikt de voetballer over een activity tracker in de vorm van bijv. een polshartslagmeter, welke tevens het aantal stappen en (m.b.v. gps) de afgelegde afstand registreert. Het idee is om de tijdens een training of wedstrijd gegenereerde data uit deze tracker te ‘halen’ en in de app te presenteren, waarbij er ook verschillende waardes – op basis van de gegenereerde data – berekend moeten worden. 

De app moet de data op een aantrekkelijke wijze presenteren en de gebruiker moet kunnen linken met andere voetballers, bijvoorbeeld in zijn eigen team, andere teams binnen de club, maar ook vrienden bij andere clubs of bekende voetballers (die de app hopelijk gaan gebruiken). 

Het idee is dat de app op basis van ingevoerde persoonskenmerken als leeftijd, geslacht, gewicht en lengte een soort persoonlijk profiel samenstelt, welke het ook mogelijk maakt om spelers van uiteenlopende  kwaliteiten/leeftijd enz., qua trainingsintensiteit/-inspanning toch met elkaar te vergelijken.