Mobiele app laten ontwikkelen?

Taal fan it hert

In het boekje en de app Taal fan it hert van de provincie Fryslân kunnen toeristen en bezoekers van Fryslân meer te weten te komen over Fryslân, de Friezen en de Friese taal. De Friese taal speelt een belangrijke rol in onze provincie. Voor meer dan de helft van de inwoners is het is de moedertaal en de taal wordt in het dagelijks leven volop gebruikt. Of zoals reeds zo mooi verwoord is: “het is de taal van thuis, waarin je lacht of juist kwaad wordt. De taal die het dichtst bij je gevoel staat; het is de taal van je hart”.

“Freed spruts ús as bedriuw út de regio mei in Frysk karakter drekst oan. De mannen fan Freed hawwe oan it begjin fan it trajekt goed mei ús meitocht. Sa ûntstie der in moai plan foar in app dy’t ferdjipping bringt by it boekje Taal fan it hert. De meiwurkers fan Freed binne hiel fleksibel en goed te berikken. Lytse wizigingen geandewei it trajekt wienen noait in punt. Sa hawwe wy der mei-inoar foar soarge dat der in moaie app ûntstien is dêr’t in soad minsken in protte wille oan belibje kinne.”

Nieuw jasje

De provincie Fryslân heeft de oude papieren versie van het boekje Taal fan it hert vernieuwd. Onderdeel van dit concept is de realisatie van een meertalige mobiele applicatie. Deze app sluit naadloos aan op het vernieuwde boekje. In het boekje Taal fan it hert kun je lezen over de rol van de taal in het dagelijks leven, van het onderwijs tot de zorg en van cultuur tot de overheid. Ook de geschiedenis van het Fries en de positie van de Friese taal nu en vroeger komt aan de orde.

Bookmarks brengen gids tot leven

In het boekje zijn enkele bookmarks opgenomen die kunnen worden ingescand met de app. In de app worden vervolgens interessante weetjes, fysieke locaties, video’s van Omrop Fryslan of links naar externe websites gepresenteerd die gerelateerd zijn aan de gescande bookmark. Op deze manier is de app een digitaal verlengstuk van het boekje en kan er verdieping worden gecreëerd binnen bepaalde onderwerpen. Er wordt onder meer ingegaan op de Friese streektalen zoals het Bildts en het Stellingwerfs, kun je meer informatie vinden over het Oudfriese recht of de fibula van Wijnaldum en is er informatie te vinden over verschillende bekende Friezen die veel voor de Friese taal en cultuur betekend hebben, zoals Eise Eisinga, Marijke Muoi en Douwe Kalma.

Wandelroute

In de app is ook een wandelroute opgenomen. Die route door Leeuwarden leidt langs verschillende gebouwen. Alle gebouwen huisvesten belangrijke Friese instellingen zoals de Afûk, de Fryske Akademy, Tresoar of spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het Fries of de Friese cultuur, zoals het Gerechtshof en het Fries Museum aan het Wilhelminaplein. Onderdelen van de route kunnen als favoriet worden gemarkeerd zodat het niet de hele route hoeft te worden gevolgd.

Beheerbaarheid

Alle meertalige content in de app (van de guided tour tot en met de pushnotificaties) kan beheerd worden via de Freed Infomanager. Op deze manier kan de inhoud van de app naar eigen inzicht gewijzigd en uitgebreid worden.
 

Download de Taal fan it hert app voor iOS    Download de Taal fan it hert app voor Android

 

Meer informatie?

Wouter Slotegraaf Mobile & Interactive specialist
Stuur mij een bericht

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van waar we allemaal mee bezig zijn.

Bezig met inschrijven...

Bedankt voor het aanmelden! In je mailbox ontvang je een e-mail om je aanmelding te bevestigen.

Tags

#android / #iphone