Mobiele app laten ontwikkelen?

4 SUGGESTIES VOOR MINISTER HUGO DE JONGE

Gisteren (zaterdag 11 april) werd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op TenderNed een publicatie geplaatst welke logischerwijs direct mijn aandacht had. Ik juich het toe dat er specialisten uit den lande worden gevraagd om mee te denken.
 
De uitnodiging is vrij breed uiteengezet en richt zich op “slimme digitale oplossingen” maar tussen de regels door ligt de focus op voorhand op de app “bron- en contactopsporing”. Deze app zorgt voor opvallend veel ophef onder mensen die actief zijn op bijvoorbeeld Twitter, Facebook en LinkedIn over de dreigende invloed van de overheid. Dat deze Sociale Media kanalen waarschijnlijk over meer informatie beschikken over deze mensen dan de eigen naasten laten we even buiten beschouwing en is een andere discussie. Met behulp van specifieke versleuteling is het goed mogelijk om gegevens anoniem te delen en met het Open Source maken van de app kan heel veel scepsis worden weggehaald.
 
Na het lezen van van deze puntsgewijze uitnodiging heb ik voor mezelf de 4 meest opvallende uitgangspunten eruit gehaald en wil hieruit, op basis van persoonlijke kennis en ervaring, een toelichting geven:
 
De oplossing moet zoveel mogelijk rekening houden met de ontwikkelingen van slimme digitale oplossingen uit andere EU-lidstaten (met name in de grensregio’s), zodat mogelijk op termijn grensoverschrijdende interoperabiliteit kan worden bewerkstelligd.
Om dit kunnen bewerkstelligen, zullen er Europese/wereldwijde afspraken moeten worden gemaakt over deze app. Er zullen standaarden moeten worden gedefinieerd die als randvoorwaarden dienen voor de te ontwikkelen apps en/of digitale oplossingen. Het lijkt erop dat deze standaarden er op dit moment nog niet zijn. Zie ik iets over het hoofd?
 
Als er oplossingen worden aangeboden moeten deze reeds bestaan, uitontwikkeld zijn en werken in een productie omgeving
Deze oplossing gaat goed werken wanneer een groot deel van de bevolking de app gaat gebruiken. Laten we er vanuit gaan dat de techniek zijn werk gaat doen (ondanks de vele terechte vragen die er op dit moment nog zijn rondom de techniek). Dan vergt deze app een extreem duidelijke UX/UI. Immers, de gehele bevolking moet in staat zijn deze app te gebruiken. In mijn ogen kan deze oplossing nog niet bestaan en moet er ruimte zijn in deze uitnodiging om maatwerk oplossingen toe te staan die het ultieme doel beter kunnen nastreven: maximaal gebruiken en dus maximaal resultaat.
 
De oplossing is interoperabel op basis van gangbare en open standaarden
Dit is té breed en biedt helaas geen enkele houvast waaraan voldoen moet worden. Interoperabiliteit betekent dat een systemen onderling kunnen samenwerken en communiceren. Er zullen criteria moeten worden opgesteld welke als meetinstrument moet fungeren met betrekking tot de aangeboden oplossing. Op de website van de Digitale Overheid staat het duidelijk beschreven: “Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument. Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaard hebben geïmplementeerd. Voorwaarde is dan wel dat het specificatiedocument vrij te verkrijgen is.” Door overigens de broncode Open Source te maken kan deze twijfel direct worden weggenomen en zal het platform een open en transparant karakter gaan krijgen.
 
De oplossing is efficiënt, waaronder zo min mogelijk beslag op batterij- en opslagcapaciteit
Als techneuten kunnen we ons zelf heel eenvoudig laten verdwalen in de meest prachtige technische oplossing. Eén ding is zeker, er zal gebruik moeten worden gemaakt van “energieslurpende” sensoren van het toestel om locatievoorzieningen (Bluetooth, GPS etc.) en dus wordt er op voorhand een aanslag gedaan op de batterijduur van ieder toestel. Daarnaast zullen Apple en Google eerst nog even samen om de tafel moeten om bepaalde technische beperkingen (voor ons als ontwikkelaars) op te heffen waardoor er nog meer mogelijkheden beschikbaar komen. Stiekem denk ik dat deze beide grootmachten overigens misschien wel dé aangewezen partijen zijn om snel een wereldwijd dekkende oplossing te ontwikkelen en uit te rollen.
 
Conclusie: Wij als Freed Mobile+Interactive hebben helaas niks op de plank liggen wat binnen een week operationeel kan zijn en kunnen dus helaas niet van waarde zijn als het gaat om deze app. We zijn uiteraard bereid om, daar waar wenselijk, een bijdrage te leveren in het digitaal bestrijden van deze verschrikkelijke situatie. Het lijkt ons verstandiger om net even wat meer tijd voor te nemen om zo te beoordelen wat de beste en slimste oplossing voor Nederland kan zijn (of juist niet). Maatwerk is soms toch zo gek nog niet ?
 
Ik ben er van overtuigd dat er meer dan voldoende kennis en expertise aanwezig is in Nederland, Friesland en zelfs Surhuisterveen om (wellicht samen met andere leveranciers) relatief snel een passende app te kunnen realiseren. Google en Apple kunnen dit overigens nog sneller faciliteren en zijn bijna een onmisbare schakel in dit alles.
 
Ik wens het ministerie oprecht ontzettend veel succes bij de werkzaamheden en de selectie van de juiste oplossing. We staan direct betrokkenen graag te woord mocht dit wenselijk zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Wouter Slotegraaf