Mobiele app laten ontwikkelen?

4 Nuchtere lessen van onze startup Cyql

De afgelopen 2 jaren hebben we een intensief avontuur mogen ervaren met onze startup Cyql. Inmiddels groeien we door naar een scale up maar om het verhaal nog niet mooier te maken dan het is, hebben we uiteraard nog te maken met vele uitdagingen die een startende onderneming met zich meeneemt. Cyql is een digitaal platform en helpt fietsclubs leden meer, samen en veiliger te laten fietsen. Dit alles op basis van gestroomlijnde communicatie. Enjoy cycling together!

Ik wil graag mijn eigen 4 belangrijkste lessen met jullie delen vanaf het moment dat het idee van Cyql is ontstaan.

Betrek zo snel mogelijk potentiële gebruikers

Alhoewel dit zo ontzettend logisch en vanzelfsprekend lijkt was dit voor ons de grootste eyeopener. Alle credits voor “onze” Sem. Omdat we werken voor vele en soms ook grotere opdrachtgevers, maken we als “bouwers” niet altijd het gehele proces mee van een mogelijke validatie fase. Bij Cyql hebben we dit vanaf het begin steeds gedaan. We zijn begonnen met een werkgroep van mijn eigen fietsclub TFC Surhuisterveen. Hierna mochten we (veelal in de avonduren) virtueel aan tafel aanschuiven bij fietsclubs door het hele land om ons idee te pitchen en te demonstreren middels een interactief klikmodel. De waardevolle feedback die hieruit voortkwam heeft ons geholpen om Cyql steeds scherper te kunnen definiëren en met name de positieve feedback motiveert om de volgende stappen te zetten. In mijn optiek de meest waardevolle stap gedurende het ontwikkelproces.

Het gaat niet om de bestemming maar om de reis er naar toe

Ik heb het geluk dat ik mag putten uit een groot netwerk met heel veel waardevolle familie, vrienden en zakelijke relaties. Vele van deze mensen hebben, soms zelfs onbewust, een bijdrage kunnen leveren in onze planvorming en uitwerking. Daarnaast hebben we als Freed al enkele malen een startup mogen bijstaan in het ontwikkelen van een app platform. De ene keer overigens succesvoller dan de andere keer en dit levert waardevolle inzichten op. Tijdens deze samenwerkingen destilleerden we vaak vrij eenvoudig bepaalde keuzes en beslissingen die we óf hetzelfde óf juist heel anders zouden willen gaan doen. Last but not least hebben de vele honderden uren en duizenden kilometers aan fietsen, podcasts luisteren (met name The Scale Lab – TechLeap) en boeken lezen (o.a. Jeroen Bertrams) ook bijgedragen aan de kennis van vandaag de dag. Ook de gelouterde uitspraak “Het gaat niet om de bestemming maar om de reis er naar toe” gaat hier zeker op. De energie en het enthousiasme wat een dergelijk avontuur oplevert, is (tot nu toe) onbetaalbaar. Met name het directe contact met de eindgebruikers is fantastisch!

Bouwen maar!?

Dat we Cyql gingen bouwen met de expertise binnen Freed stond natuurlijk als een paal boven water. Voor ons was deze keuze dan ook niet moeilijk. Bij de andere startups, waar we betrokken bij zijn geweest, is deze keuze vaak een essentiële en soms ook wel lastige. Met name wanneer er wel technische expertise aanwezig is maar niet helemaal de juiste expertise of in sommige gevallen de capaciteit om ook de mobiele app te gaan ontwikkelen. Bij het selecteren van de juiste partner, zijn wat mij betreft onderstaande vragen het meest belangrijk:
  • Hebben we goede afspraken gemaakt op het moment dat de samenwerking, om wat voor reden ook, wordt beëindigd?
  • Is er synergie, positieve energie tussen de beide ontwikkelteams, spreekt men dezelfde taal en heerst er over-en-weer dezelfde mentaliteit?
  • Sluit de ontwikkel methodiek en de broncode aan bij de evt. technische keuzes die al gemaakt zijn? Mocht het product in eigen beheer worden doorontwikkeld, dan kan deze redelijk naadloos worden overgenomen.
  • Is er een duidelijke en beslissingsbevoegde productowner waar snel mee geschakeld kan worden? Soms merken we dat een productowner onder het “juk” zit van een veel te betrokken bedrijfseigenaar en dus geen rol van betekenis kan en mag spelen.
Op het moment dat de startup succesvol lijkt te worden, moet alles in het teken staan om zelfstandig te kunnen doorontwikkelen met een eigen en wellicht nieuw ontwikkelteam. In het geval van Cyql blijven we uiteraard gebruik maken van ons geweldige team bij Freed!

Denk (groot) over de internationale uitrol

Nederland is in veel gevallen te klein om (SaaS) softwareproducten te vermarkten. De investering weegt vaak niet op tegen de potentiële markt en en hierdoor is de stap naar het buitenland nodig. Daarbij komt ook dat de investeringsbereidheid in Nederland heel erg verschilt met bijvoorbeeld Amerika (en dat er relatief weinig durfkapitaal aanwezig is gerelateerd aan het BBP). Kijk ook goed naar de verschillen in regels en wetten per land én niet onbelangrijk; de verschillen in digitale adoptie per land. Bij Cyql hebben we heel duidelijk de landen gedefinieerd welke de volgende stap gaan worden in onze plannen om Cyql internationaal uit te rollen. O ja, je hoeft niet direct naar Amerika te verhuizen met je bedrijf. Dit is een kostbare operatie die veel tijd en energie in beslag neemt. En deze tijd en energie is juist nodig in deze fase om de noodzakelijke groei door te maken.

Wij gaan vol (digitaal) gas verder met de ontwikkeling van het bedrijf Cyql en met het verbeteren van het platform. We hopen eerlijk gezegd dat jullie nog veel van ons gaan horen!